Přihlášky na DM

Termín odevzdání přihlášek do domova mládeže je stanoven na 14. 5. 2018. Rozhodnutí o umístění nebo neumístění žáka bude rozesláno do 25. 5. 2018. Toto rozhodnutí nepodléhá správnímu řízení.