Image.jpg
Projekt "Učíme se ze života pro život"
 
Mediální soubory k projektu:
 
14.12.2018: Předmět EKO_266_Šichová:
 5617.jpg
 
 
11.12.208: Předmět PSK, Třída 3ZAA_222_Sekty_Křivánková:

 

  
     
 
 
6.12.208: Předmět EKO,097_Šichová:

    
 
 
29.11.2018:Předmět OŠP, Třída 2ZAA_140_BMI_Křivánková:


5617.jpg


5617.jpg

   
 
 
3. 12. 2018: Předmět OŠP, Třída 1PSB, 290_Viry_Podhrázská:

 
 
 
 
 
 
 
20. 11. 2018: Předmět OBK, 036_Šichová:
 
5617.jpg
 
 
 
8. 11. 2018: Předmět ZPV, Třída 2OS, 281_Brčka:


      
 
 

 

 
 

Projekt byl předložen do Výzvy č. 02_16_034 pro Implementaci Krajských akčních plánů v prioritní ose 3 OP a navazuje tak na výstupy obsažené v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina I a úspěšně prošel všemi fázemi hodnocení a je tedy v plné realizaci.

Realizace projektu skončí 31. 12. 2020 a jeho financování je zajištěno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu Kraje Vysočina. Realizátorem projektu je Kraj Vysočina prostřednictvím Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina.


logo.jpg