Fotogalerie za rok 2014 - ZDE

Fotogalerie za rok 2012-2013 - ZDE

Školící materiály 

 

 

umbesa2.jpg

 

Projekt UMBESA je podporován v rámci společné iniciativy Evropské teritoriální spolupráce (ETZ) Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRE).Tato iniciativa podporuje zvýšenou spolupráci mezi regiony EU. Projekt chce podpořit zvýšené využití biologických, regionálních a sezónních potravin ve stravovacích zařízeních a zároveň zkvalitnit vzájemnou výměnu informací mezi jednotlivými stravovacími zařízeními, dodavateli, výrobci a organizacemi ekologického zemědělství. Cílem projektu je mimo jiné vybudování komunikační sítě mezi zainteresovanými subjekty.

Proč je integrace trvale udržitelného jídelníčku ve stravovacích zařízeních důležitá?
V Rakousku a v České republice se každý den ve stravovacích zařízeních stravuje až 1,5 mil. strávníků. Využitím regionálních, sezónních, biologických a čerstvě připravených jídel ( = naplnění předpokladů pro trvale udržitelný jídelníček) lze vedle dalších environmentálních úspor snížit emise CO2 ve stravovacích zařízeních. Studie dokládají, že zvýšení podílu bio-produktů ve stravovacích zařízeních až na 37% je mož-né, aniž by byl současně příliš zatížen rozpočet. Vedle zdravotních aspektů a aspektů vlivu na životní pro-středí sehrává významnou roli také ekonomický aspekt. Stravovací zařízení proto stále více využíva-jí polotovary a zaměřují se na úsporu pracovních sil, přičemž se tato opatření ale bezpodmínečně nemusí projevit na snižování nákladů.

Hlavním přínosem projektu UMBESA je změna jídelníčku ve veřejných stravovacích zařízeních směrem k trvalé udržitelnosti výběrem a optimali-zací konkrétních jídel, postupů jejich přípravy a také tvorbou nových receptur.

Projekt UMBESA vytváří síť propojující stravovací zařízení, spotřebitele a další navazující subjekty a organizace, umožňující širokou a mnohostrannou výměnu poznatků a informací.


Aktivní podpora stravovacích zařízení při prosazování trvale udržitelného jídelníčku bude zajištěna zvýšeným využitím ekologických, regionálních, sezónních a čerstvě připravených jídel a souběžně také optimalizací velikostí porcí (např. u masa) a snižováním podílu polotovarů a jejich nahrazování čerstvými potravinami.
Dalším cílem projektu je budování sítě napomáhající uplatnění trvale udržitelných jídelníčků ve stra-vovacích zařízeních, která bude propojovat kuchyně a stravovací zařízení s dodavateli a výrobci. Prostřednictvím společných akcí proběhne navázání kontaktů a výměna informací mezi stravovací-mi zařízeními, dodavateli a dalšími zainteresovanými subjekty a organizacemi.
V rámci projektu bude vytvořena výuková platforma poskytující informace a materiály o trvale udrži-telném jídelníčku, umožňující vzdělávání vedoucích kuchyní, kuchařů a vedoucích pracovníků.

Nositel projektu:
Ressourcen Management Agentur (RMA), Wien,
www.rma.at
Kontakt:
Hans Daxbeck,
office@rma.at,
Tel: +43 1 913 22 52.0
UMBESA-Homepage: http://umbesa.rma.at/

Kofinancování:
Ministerstvo pro místní rozvoj,
http://www.mmr.cz/
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz/

Projektoví partneři:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ,
www.jcu.cz (garant za ČR - moudry@zf.jcu.cz)
Fachhochschule Wien,
www.fh-wien.ac.at
Střední škola obchodu a služeb Jihlava, http://http://www.ozs-ji.cz//

Oficiální webové stránky projektu: ZDE